Talterapeutens utbildning

I Finland innebär talterapeututbildningen studier på universitetsnivå. Jag, talterapeut Christina Rosas, blev färdig filosofiemagister (FM) från Helsingfors Universitet år 2003 och legitimerad talterapeut samtidigt. Dessutom gick jag en 3-årig musikterapeututbildning i Sibeliusakademin (utdimitterad 1994) som ett komplement till talterapin.

Grundutbildningen uppfriskas och uppdateras hela tiden med frivilliga skolningstillfällen, som ordnas t.ex. av Niilo Mäki-institutet, Puheterapeuttiliitto, samt olika ämnesföreningar och -förbund.

Se även Suomen Puheterapeuttiliitto ang. talterapeutens utbildning.

Aktuellt

  • Höstlov 17.10-24.10.
  • Ingen terapi 14.11. (utbildning)
  • 6.12. ledig (Självständighetsdagen)
  • Jullov 19.12.22-6.1.23
  • Skicka gärna sms / whatsapp eller e-post 

Mottagningar

Brandensteinsgatan 11 B 5
07900 LOVISA
(Gamla bankhuset 2. vån.)

Brunnsgatan 37
06100 BORGÅ
(WSOY-huset 3. vån.)