Vem ersätter talterapin för vuxna?


Röstterapi och stamningsterapi

Betalningsförbindelser till dessa former av talterapi skrivs oftast via en foniater eller en läkare som är specialiserad på öron, näsa och hals. T.ex. på HNS / Ögon-och öronsjukhuset. I vissa fall kan också arbetsgivaren ersätta terapin. Man går då via arbetshälsovården för att få en remiss / betalningsförbindelse.

 

Talterapibehov p.g.a. hjärnskada

I vuxenneurologiska fall är det ofta den vårdande läkaren eller rehabiliteringsgruppen som tar ställning till behovet av talterapi. De anhörigas åsikter är också betydande, så det lönar sig att framföra sina önskemål till läkaren.
Som betalare kan fungera staden eller kommunen, FPA eller ett försäkringsbolag.
På staden finns ofta en socialarbetare som kan hjälpa till med ansökningsförfarandet. Till FPA:s ansökan ska bifogas ett läkarutlåtande och ansökan sker på FPA:s blankett (KU 104r, finns att printa ut på nätet). www.fpa.fi

 

OBS! Kontakta alltid talterapeuten ifråga innan Ni ansöker om talterapi. Detta för att försäkra Er om att det finns en ledig terapiplats för Er eller Er anhöriga. Köerna till terapi kan ibland vara långa, så det lönar sig att ta kontakt i god tid. Det går lättare att avboka terapiplatsen om situationen ändras än att med kort varsel få en plats hos en talterapeut.
Om man får en köplats är det viktigt att meddela omedelbart om man "hoppar av kön". Då får någon annan terapiplatsen istället och terapeuten vet sin aktuella arbetssituation.

Aktuellt

  • Höstlov 17.10-24.10.
  • Ingen terapi 14.11. (utbildning)
  • 6.12. ledig (Självständighetsdagen)
  • Jullov 19.12.22-6.1.23
  • Skicka gärna sms / whatsapp eller e-post 

Mottagningar

Brandensteinsgatan 11 B 5
07900 LOVISA
(Gamla bankhuset 2. vån.)

Brunnsgatan 37
06100 BORGÅ
(WSOY-huset 3. vån.)