Vad är talterapi?

Talterapi är medicinsk habilitering, vars målsättning är att korrigera, lindra eller kompensera störningar i talet, språket, kommunikationen eller röstanvändningen hos individen. I talterapin ingår undersökning, planering och terapins förverkligande, samt handledning av näromgivningen. Se även: www.puheterapeuttiliitto.fi

Man kan göra talterapi lite på olika sätt. På Talterapi C. Rosas jobbar vi på ett lekfullt sätt. Genom att baka in språkligt-kognitiva övningar i lek och spel upplever barnet träningen som rolig och lättsam. Inriktningen är möjligast neuropsykologisk, där vi jobbar med underliggande kognitiva processer och med språk och kommunikation på bred bas.

Aktuellt

  • Höstlov 17.10-24.10.
  • Ingen terapi 14.11. (utbildning)
  • 6.12. ledig (Självständighetsdagen)
  • Jullov 19.12.22-6.1.23
  • Skicka gärna sms / whatsapp eller e-post 

Mottagningar

Brandensteinsgatan 11 B 5
07900 LOVISA
(Gamla bankhuset 2. vån.)

Brunnsgatan 37
06100 BORGÅ
(WSOY-huset 3. vån.)